Hallinnointi

Rapala VMC Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän (Corporate Governance) tarkoituksena on määrittää johdon vastuut sekä johdon toimien valvonta ja menettelytavat, joita Rapala-konsernissa noudatetaan korkeatasoisen hallinnoinnin ja läpinäkyvän toiminnan ylläpitämiseksi.

Rapala VMC Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä, Rapala VMC Oyj:n yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsingin sääntöjä ja ohjeita. Lisäksi Rapala VMC Oyj noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on yleisesti saatavilla esimerkiksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilta (www.arvopaperimarkkinayhdistys.fi). Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä päivitetään vuosittain.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 31.12.2023

Hallitus

Tutustu hallituksemme jäseniin

Johtoryhmä

Tutustu johtoryhmämme jäseniin