Yhtiöjärjestys

Voimassaoloaika, alkaen 2.5.2023

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Rapala VMC Oyj ja englanniksi Rapala VMC Corporation. Yhtiön kotipaikka on Asikkala.

2 Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on uistinten ja vieheiden sekä muiden vapaa-ajan harrastevälineiden ja urheiluun sekä ulkoiluun liittyvien tuotteiden suunnittelu, kehittäminen, valmistaminen, markkinointi, jakelu ja myynti. Yhtiö voi omistaa ja hankkia osakkeita ja muita arvopapereita sekä kiinteistöjä.

3 Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ja heidän toimikautensa kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Hallitus valitsee yhden varsinaisista jäsenistään puheenjohtajaksi.

5 Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

Yhtiöllä voi olla yksi tai useampi varatoimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

6 Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Yhtiön hallitus voi antaa prokuroita siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

7 Tilikausi

Yhtiön tilikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä.

Tilinpäätösasiakirjojen tulee valmistua hyvissä ajoin ja ne on luovutettava tilintarkastajille vuositilintarkastusta varten vähintään yksi (1) kuukausi ennen varsinaista yhtiökokousta.

8 Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 Kokouskutsu ja -paikka

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikalla tai Helsingissä.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikalla tai Helsingissä. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous)

10 Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään ennen kesäkuun loppua

esitetään

  1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus;

  2. tilintarkastuskertomus;

päätetään

  1. tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, vahvistamisesta;

  2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

  3. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

  4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;

  5. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valitaan

  1. hallituksen jäsenet;

  2. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja;

käsitellään

  1. muut kokouskutsussa mainitut asiat.