Taloudelliset tavoitteet

Rapala-konsernin strateginen tavoite on kannattava kasvu.

Konsernin tavoitteena pääomarakenteen hallinnassa on varmistaa tehokas pääomarakenne, joka tulee konsernin liiketoimintaa ja maksimoi osakkeenomistajien sijoituksen arvoa. Pääomarakenteen hallintaa varten konsernin tavoitteena on pitää:

  • Velkaantumisaste (netto) alle 150 %:ssa ja

  • korollisen nettovelan suhde EBITDA:an (rullaava 12 kuukautta) alle 3,8.

Tavoitteet ovat linjassa konsernin rahoituspaketin taloudellisten kovenanttien kanssa.