Tiedonantopolitiikka

Rapala VMC Oyj:n tiedonantopolitiikan tavoitteena on tukea yhtiön osakkeen oikeaa arvonmuodostusta antamalla markkinoille oikeaa, yhdenmukaista, ajantasaista ja riittävää tietoa yhtiön toiminnasta, strategiasta, toimintaympäristöstä sekä taloudellisesta tilanteesta. Jaettavan tiedon tulee olla tasapuolista ja samanaikaista kaikille markkinaosapuolille. Yhtiö noudattaa kaikessa viestinnässään arvopaperimarkkinalain, Nasdaq Helsingin sääntöjen ja ohjeiden sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevien muiden säännösten vaatimuksia tiedon julkistamisesta.

Yhtiöllä on sisäinen tiedonantopolitiikka, jossa kuvataan yleiset periaatteet ja menettelytavat, joiden mukaisesti Rapala VMC Oyj viestii pääomamarkkinoiden osapuolien kanssa. Politiikkaa sovelletaan koko Rapala-konsernissa.

Tiedotuskanavat

Sijoittajaviestinnän keskeiset viestintäkanavat ovat pörssi- ja lehdistötiedotteet, osavuosikatsaukset, tilinpäätökset, yhtiön verkkosivut sekä sijoittajatapaamiset. Kaikki yhtiötä koskevat tiedot julkistetaan samanaikaisesti suomeksi ja englanniksi Nasdaq Helsingin kautta, konsernin verkkosivuilla ja keskeisille tiedotusvälineille.

Hiljainen jakso

Yhtiö soveltaa 30 päivän pituista hiljaista jaksoa tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistuksensa edellä.