Liputusilmoitukset

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaan osakkeenomistaja on velvollinen ilmoittamaan omistusosuuksiensa muutoksista Finanssivalvonnalle ja sille yhtiölle, joka on omistuksen kohteena. Osakkeenomistajan on ilmoitettava omistusosuutensa, kun se saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 66,7 % tai 90 % (liputusraja) kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakepääomasta.

Yhtiölle toimitettavat liputusilmoitukset lähetetään sähköpostiosoitteiseen ir@rapala.fi.