Johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja toimii myös konsernijohtajana. Toimitusjohtajan tehtävät ja vastuut on määrätty osakeyhtiölaissa. Toimitusjohtajan tehtävänä on vastata liiketoiminnan operatiivisesta johtamisesta ja juoksevasta hallinnosta hallituksen hyväksymien strategisten suunnitelmien, budjettien, toimintasuunnitelmien sekä ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiin, jotka konsernin toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja saa ryhtyä vain, mikäli hallitus on hänet siihen valtuuttanut. Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja että yhtiön taloushallinto on luotettavasti järjestetty.

Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa yhtiötä sellaisessa asiassa, joka kuuluu hänen tehtäviinsä. Toimitusjohtaja johtaa konsernin globaalia johtoryhmää. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus on hyväksynyt.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa.

Konsernin globaali johtoryhmä

Toimitusjohtajan apuna konsernin toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa on globaali johtoryhmä, jonka jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. Johtoryhmä kokoontuu toimitusjohtajan johdolla käsiteltävästä asiasta riippuen eri kokoonpanoissa.

Toimitusjohtaja toimii globaalin johtoryhmän puheenjohtajana.

Johtoryhmän jäsenet

Lars Ollberg

Toimitusjohtaja 2023 lähtien
Johtoryhmän jäsen 2023 lähtien
Syntymävuosi: 1956
Kansallisuus: Suomi

Tausta add

Koulutus:

 • Merkonomi, Malmin Kauppaopisto

Työkokemus:

 • Johtoryhmän jäsen, Rapala VMC Oyj, 2008 – 2022
 • Konsernin operatiivinen johtaja, Rapala VMC Oyj, 2017 – 2022
 • Konsernin innovaatiotoiminta,Rapala VMC Oyj, 2016 – 2020
 • Aasian ja monien eri tuoteryhmien liiketoiminnan johto, Rapala VMC Oyj, 2008 – 2017
 • Myynti- ja markkinointijohtaja, Rapala VMC Oyj, 2003 – 2008
 • Myynti- ja markkinointipäällikkö, Rapala VMC Oyj, 1999 – 2003
 • Markkinointijohtaja, Normark Suomi Oy, 1995 – 1999
 • Myynti- ja markkinointipäällikkö, Rapala Normark Eurooppa, 1992 – 1995
 • Markkinointipäällikkö, Rapala Oy, 1990 – 1992
 • Markkinointipäällikkö, Rapala Oy Matkaaja, 1988 – 1990
 • Tehtaanjohtaja, Rapire Ltd Irlanti, 1985 – 1988

Jean-Philippe Nicolle

Talous- ja rahoitusjohtaja
Johtoryhmän jäsen 2020 lähtien
Syntymävuosi: 1968
Kansallisuus: Ranska

Tausta add

Koulutus:

 • Executive MBA
 • Business School ICS, Pariisi
 • Certified Public Accountant

Työkokemus:

 • Vice President, Keski- ja Itä-Euroopan jakelu 2017-
 • Toimitusjohtaja, Normark France 2007-2017
 • Talousjohtaja, Normark France ja VMC Pêche 1997-2007
 • Tilintarkastaja, Touch Ross, Atis 1994-1997
 • Talousjohtaja, Unicopa (Poultry division) 1993-1994

Enrico Ravenni

Executive Vice President, APAC-maiden jakelutoiminta sekä vapa-, kela- ja siimasegmenttien tuotekehitys- ja innovaatiojohtaja
Johtoryhmän jäsen 2020 lähtien
Syntymävuosi: 1966
Kansallisuus: Italia

Tausta add

Koulutus:

 • Firenzen yliopisto, Italia

Työkokemus:

 • Myynti- ja kehitysjohtaja, Vavat & Kelat, 2020–
 • Myyntipäällikkö, Normark Italia 2018–2020
 • Myyntipäällikkö, Konsernin jakeluyhtiöt, Itä-Eurooppa 2018–2020
 • Myynti- ja kehitysjohtaja Sufix, Rapala VMC Corporation 2010–2020
 • Vientipäällikkö, Rapala VMC Corporation 2009–2020
 • Vientipäällikkö, O. Mustad & Son, 2002–2009
 • Myyntipäällikkö, Yo-Zuri, 1995–2002
 • Myyntipäällikkö, Abu Garcia, 1992–1995

Miikka Tarna

Talous- ja rahoitusjohtaja
Johtoryhmän jäsen 2024 lähtien
Syntymävuosi:
Kansallisuus: Suomi


Tausta add

Koulutus:

 • KTM, Oulun yliopisto, 2008

Työkokemus:

 • Varatalousjohtaja, Rapala VMC Oyj, 2023-2023
 • Johtaja, konserniprojektit, Rapala VMC Oyj, 2021-2023
 • APAC-alueen jakelujohtaja, Willtech PRC, 2017-2021
 • Business Development Controller, Rapala VMC Singapore, 2016-2017
 • Useita konsernilaskennan positioita, Rapala VMC Oyj, 2010-2016
 • Senior Associate, KPMG Oy Ab, 2008-2010

Päivi Ohvo

Executive Vice President, Human Resources
Johtoryhmän jäsen 2023 lähtien
Syntymävuosi: 1964
Kansallisuus: Suomi

Tausta add

Koulutus:

 • Taloustieteen maisteri, Vaasan Yliopisto
 • Insinööri, Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Työkokemus:

 • Toimitusjohtaja, Normark Suomi Oy 2020 - 2022
 • Toimitusjohtaja, Marttiini Oy 2001 –
 • Myyntivastaava ja markkinointipäällikkö, Marttiini Oy 1992 - 2001
 • Vientimyynnin tuki, John Crane Safematic Oy, 1989 - 1992
 • Vientiassistentti, VAPO Oy puunjalostus 1986 - 1989

Luottamustehtävät ja muuta:

 • Hallituksen jäsen, Rovaniemen Kehitys Oy 2010 - 2018
 • Hallituksen jäsen, Lapin Kauppakamari 2015 – 2020

Joni Tuominen

Executive Vice President, Global Business Development and IT
Johtoryhmän jäsen 2024 lähtien
Syntymävuosi: 1968
Kansallisuus: Suomi

Tausta add

Koulutus:

 • Kauppatieteiden maisteri, Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto, 2010

Työkokemus:

 • Kehitys- ja IT johtaja, Rapala VMC Oyj, 2022–2023
 • Kehitysjohtaja ja Pohjois-Euroopan Liiketoimintajohtaja, Rapala VMC Oyj, 2021–2022
 • Kehitysjohtaja, Rapala VMC Oyj, 2018–2021
 • Talouspäällikkö SBU Functional EMEA, Fiskars Oyj, 2017–2018
 • Business Controller Euroopan liiketoimintayksikkö, Fiskars Oyj, 2015–2017
 • Business Controller, Rapala VMC Oyj, 2011–2015
 • Analyytikko, Finnlines Oyj, 2009–2011

Luottamustehtävät ja muuta:

 • Reserviupseerikurssi (Merisotakoulu), 2006-2007

Cyrille Viellard

Varatoimitusjohtaja
Johtoryhmän jäsen 2013 lähtien
Syntymävuosi: 1977
Kansallisuus: Ranska

Tausta add

Koulutus:

 • MBA, ESSEC, kauppakorkeakoulu, Pariisi

Työkokemus:

 • Toimitusjohtaja, VMC Pêche, 2020 –
 • Markkina-analyysi ja liiketoiminnan kehittäminen, Rapala VMC Oyj, 2014 -2019
 • Konsernin logistiikkajohtaja, Selectarc Welding & Brazing, 2013 – 2014
 • Logistiikkajohtaja, Bosch-konserni , 2003 – 2013

Luottamustehtävät ja muuta:

 • Hallituksen jäsen, LISI Group, 2013

Arto Nygren

Executive Vice President, Uistinvalmistus
Johtoryhmän jäsen 2017 lähtien
Syntymävuosi: 1965
Kansallisuus: Suomi

Tausta add

Koulutus:

 • Kone- ja metallitekniikan insinööri, Kotkan teknologian oppilaitos

Työkokemus:

 • Toimitusjohtaja, Rapala Batam Indonesia, 2014 – 2016
 • Tehtaanjohtaja, Rapala VMC Oyj, 2003 – 2014
 • Tuotantopäällikkö, Rapala VMC Oyj, 1999 – 2003
 • Tehtaanjohtaja, Rapire Teo Ireland, 1997 – 1999
 • Valmistuspäällikkö, Rapala Oy, 1995 – 1997
 • Koneenrakennussuunnittelija, Rapala Oy, 1990 – 1995

David Neill

Tuotekehitys- ja innovaatiojohtaja
Johtoryhmän jäsen 2020 lähtien
Syntymävuosi: 1973
Kansallisuus: Canada


Tausta add

Koulutus:

 • Bachelor of Commerce, BComm, Ryerson University, Toronto, Canada

Työkokemus:

 • Toimitusjohtaja, Normark Inc. 2016–2020
 • Vice President, liiketoiminta, Normark Inc. 2008–2015
 • Liiketoiminta ja suunnittelu, Normark Inc. 2004–2007
 • Markkinointi, Normark Inc. 2001–2003

Marcus Twidale

Executive Vice President, Jakelujohtaja Pohjois-Amerikka
Johtoryhmän jäsen 11.5.2021 lähtien
Syntymävuosi: 1965
Kansallisuus: Iso-Britannia

Tausta add

Koulutus:

 • Maataloustieteet, Brooksby College

Työkokemus:

 • Britannian jakelujohtaja 2010–
 • Dynamite Baits Ltd perustaja ja toimitusjohtaja

Tuomas Akkanen

Executive Vice President, Head of Group Supply Chain and Winter Sports
Johtoryhmän jäsen 2024 lähtien
Syntymävuosi:
Kansallisuus: Suomi

Tausta add

Koulutus:

 • Diplomi-insinööri, Teknillinen Korkeakoulu 2004

Työkokemus:

 • Vice President Group Supply Chain, Rapala VMC Oyj, 2020-2023
 • Toimitusjohtaja, Rapala Batam Indonesia, 2019 – 2020
 • Kehitysjohtaja, Rapala VMC Oyj 2018
 • Logistiikkapäällikkö, Altia Oyj 2014-2018
 • Kehityspäällikkö, Altia Oyj 2010-2014
 • Kehityspäällikkö, Schneider Electric, 2007-2009
 • Kehitysinsinööri, SEW Industrial Gears Oy 2005-2007
 • Kehitysinsinööri, SEW Industrial Gears (Tianjin) Co., Ltd., 2003-2005

Tuomo Leino

Executive Vice President, General Counsel
Johtoryhmän jäsen 2024 lähtien
Syntymävuosi: 1985
Kansallisuus: Suomi

Tausta add

Koulutus:

 • Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto, 2013

Työkokemus:

 • General Counsel, Rapala VMC Oyj, 2023-
 • Group Legal Counsel, Rapala VMC Oyj, 2019-2023
 • Lakimies, Asianajotoimisto Project Law Oy, 2012-2019

Luottamustehtävät ja muuta:

 • Reserviupseerikurssi (Merisotakoulu), 2005-2006